“ประกันสังคม” ตรวจสอบ รพ. มั่วประวัติการรักษา กรณีวิศวกรสาว

สังคมไทย

เลขาธิการ “ประกันสังคม” ชี้แจง กรณีวิศวกรสาว ผู้ประกันตนร้องเรียนโรงพยาบาล มั่วประวัติการรักษา ทั้งที่ไม่เคยแอดมิดจริง

กรณีวิศวกรสาว ผู้ประกันตนร้องโรงพยาบาล มั่วประวัติการรักษา ทั้งที่ไม่เคยแอดมิดจริง แถมเอาไปเบิกรักษาประกันสังคม

สังคมไทย

ล่าสุด นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง กรณีวิศกรสาว (ผู้ประกันตน) ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังถูกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี มั่วประวัติการรักษา ทั้งที่ไม่เคยแอดมิดนอน รพ.จริง แถมเอาไปเบิกสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม ทำให้เสียสิทธิประกันชีวิต นั้น

สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า โรงพยาบาลดังกล่าวมีการบันทึกในระบบประกันสังคมว่า มีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการรักษาของสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คอยดูแลผู้ประกันตนเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ ตั้งแต่การให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง

พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีทีมแพทย์ตรวจประเมินคุณภาพ และมาตรฐานของสถานพยาบาล พร้อมพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์การเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการแก่ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นต่อไป แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจ เหยื่อกราดยิงหนองบัวลำภู